กัมพูชาประชุมสภานัดแรก เตรียมรับรอง ฮุน มาเนต เป็นนายกฯ พรุ่งนี้

พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี กษัตริย์กัมพูชาได้เสด็จเป็นประธานในการประชุมนัดแรกของสมัชชาแห่งชาติ และทรงแสดงความยินดีกับสส.ที่ได้รับเลือกเข้ามาทำหน้าที่ โดยตรัสว่า กัมพูชาได้เจริญก้าวหน้าอย่างมาก…