กางไทม์ไลน์จัดตั้งรัฐบาล-เลือกนายกรัฐมนตรีคนที่ 30

รายงานข่าวจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) แจ้งว่า ภายหลังประชุม ครม.เสร็จสิ้น นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้กางไทม์ไลน์คร่าวๆ ให้ที่ประชุม ครม.รับทราบว่า ครั้งนี้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศรับรองผลก…