กรมบัญชีกลางอัปเดตสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนมิถุนายน 2566 จ่ายอะไรบ้าง

1 มิถุนายน 2566 เป็นวงเงินซื้อสินค้า 300 บาทต่อคนต่อเดือนเป็นวงเงินสิทธิไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ ไม่สะสมในเดือนถัดไป

"มิ.ย.รู้ผล" ผู้ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายใน 1 พฤษภาคม 66

วิธีรับเงิน ผู้ผ่านเ…