เตรียมงานกว่า 6 หมื่นอัตรา รองรับแรงงานกลับจากอิสราเอล

นางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ รองอธิบดี รักษาราชการแทน อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน สั่งการสำหรับมาตรการดูแลแรงงานไทยที่เดินทางจากอิสราเอล เตรียมตำแหน่งงา…