ยูเครนยืนยัน ยังไม่สูญเสียเมือง “บัคมุต” ให้กับรัสเซีย

ยูเครนปฏิเสธคำกล่าวอ้างของรัสเซียในการยึดเมืองบัคมุตในยูเครนตะวันออก โดยยืนยันว่ากองกำลังของตนยังคงตั้งหลักอยู่ในเมือง และกำลังโอบล้อมทหารรับจ้างรัสเซียแวกเนอร์ที่ยึดใจกลางเมืองเอาไว้

เป็นการยากที่…