เตรียมงานกว่า 6 หมื่นอัตรา รองรับแรงงานกลับจากอิสราเอล

นางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ รองอธิบดี รักษาราชการแทน อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน สั่งการสำหรับมาตรการดูแลแรงงานไทยที่เดินทางจากอิสราเอล เตรียมตำแหน่งงานในต่างประเทศที่มีรายได้และลักษณะงานใกล้เคียงกับงานในประเทศอิสราเอลให้กับแรงงานไทยที่ต้องการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ เช่น

 เตรียมงานกว่า 6 หมื่นอัตรา รองรับแรงงานกลับจากอิสราเอล

อดีตรอง เลขา สมช. เชื่อกลุ่มฮามาสถูกปลุกปั่น ทำร้ายคนไทย

คนไทยทยอยกลับจากอิสราเอลต่อเนื่อง 17-18 ต.ค.นี้อีก 530 คน คำพูดจาก เว็บสล็อต777

  • ไต้หวัน ภาคก่อสร้าง
  • สาธารณรัฐโปรตุเกส คนงานเกษตร
  • กรีซ คนงานเกษตร
  • เกาหลีใต้ งานปศุสัตว์ เกษตร (วีซ่า E-8) สามารถไปซ้ำได้และไม่ต้องสอบวัดระดับภาษาเกาหลี

ในส่วนของแรงงานไทยที่ไม่ประสงค์เดินทางไปทำงานต่างประเทศแล้ว ได้เตรียมตำแหน่งงานว่างจากทั่วประเทศ จำนวน 63,296 อัตรา ไว้รองรับ

แรงงานไทยรอดตายฮามาส ได้หมาที่เลี้ยงเห่าช่วยชีวิต

โดยตำแหน่งงานว่าง 5 อันดับแรก ได้แก่

  • แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์
  • พนักงานขายของหน้าร้าน
  • เจ้าหน้าที่สำนักงาน
  • เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
  • ผู้ขับรถรับจ้าง

โดยกรมการจัดหางานจะมีการสอบถามความสมัครใจของแรงงานเพื่อหางานที่ตรงกับความต้องการ

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดยังลงพื้นที่ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ การรับงานไปทำงานที่บ้าน และแนะนำแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมายจากกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านซึ่งมีดอกเบี้ยต่ำให้กับแรงงานไทยที่ไม่ต้องการทำงานประจำหรือต้องการเริ่มต้นกิจการของตนเอง

ส่วนแรงงานไทยที่ต้องการกลับไปทำงานที่อิสราเอล กรมการจัดหางานได้มีหนังสือถึงสำนักงานประชากรและตรวจคนเข้าเมืองของอิสราเอล (PIBA) เพื่อขอให้พิจารณารับแรงงานไทยกลับเข้าทำงานในรัฐอิสราเอลอีกครั้งหากสถานการณ์คลี่คลายลงซึ่งจะมีการเจรจาต่อรองต่อไป

สำหรับ การรับสิทธิประโยชน์จากกองทุนเพื่อช่วยเหลือแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ เบื้องต้นแรงงานไทยที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ และอยู่ในความคุ้มครองจะมีสิทธิ์รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนฯ กรณีประสบปัญหาต้องเดินทางกลับประเทศไทยเนื่องจากภัยสงคราม รายละ 15,000 บาท อย่างแน่นอน โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดซึ่งอยู่ในภูมิลำเนาของแรงงานจะลงพื้นที่ประสานและติดตามให้แรงงานได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุน ภายใน 3 วัน

You May Also Like

More From Author