กรมบัญชีกลางอัปเดตสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนมิถุนายน 2566 จ่ายอะไรบ้าง

1 มิถุนายน 2566 เป็นวงเงินซื้อสินค้า 300 บาทต่อคนต่อเดือนเป็นวงเงินสิทธิไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ ไม่สะสมในเดือนถัดไป

"มิ.ย.รู้ผล" ผู้ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายใน 1 พฤษภาคม 66

วิธีรับเงิน ผู้ผ่านเกณฑ์สวัสดิการแห่งรัฐที่ผูกบัญชีพร้อมเพย์ไม่ได้

ผู้มีสิทธิที่ยืนยันตัวตน 27 เมษายน – 26 พฤษภาคม 2566 และเริ่มใช้สิทธิได้ 1 มิถุนายน 2566 จะได้รับการทบสิทธิวงเงินซื้อสินค้า 2 เดือน (ของเดือนเมษายนและพฤษภาคม) จำนวนเงิน 600 บาท

  • วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 80 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน (เมษายน – มิถุนายน 2566)
  • วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาทต่อคนต่อเดือน ประกอบด้วย บขส. รถไฟ ขสมก. รถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL)

วันที่ 20 มิถุนายน 2566 (โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลักของผู้มีสิทธิ หรือบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิหรือผู้รับมอบอำนาจที่ใช้รับเงินเบี้ยความพิการ 800 บาท)

  • เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน

(สำหรับผู้มีสิทธิที่เป็นผู้พิการ ซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ 800 บาทต่อเดือน โดยจะต้องทำการยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566)คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

 กรมบัญชีกลางอัปเดตสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนมิถุนายน 2566 จ่ายอะไรบ้าง

อย่างไรก็ตาม สำหรับเดือนพฤษภาคม 2566 กรมบัญชีกลางขอรายงานผลการจ่ายเงินสวัสดิการแห่งรัฐ ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1- 31 พฤษภาคม 2566

  • วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม วงเงินค่าโดยสารรถเมล์และรถไฟฟ้า วงเงินค่าโดยสารรถบริษัทขนส่ง จำกัดวงเงินค่าโดยสารรถไฟ
  • สวัสดิการที่ให้ผ่านระบบพร้อมเพย์ (บัตรประจำตัวประชาชน)มาตรการเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ สวัสดิการที่จ่ายตรงผู้ให้บริการมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า มาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปา
  • สวัสดิการที่ให้ผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า มาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปา มาตรการเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 28 มกราคม 2563 (โอนเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2566)

You May Also Like

More From Author